I 2005 kom 40.100 mennesker til Norge, mens 21.700 flyttet ut. Netto innvandring til Norge på 18.400 mennesker, gjør fjoråret til et toppår på innvandringsfronten, i følge Statistisk sentralbyrå.

I toppåret 1999 var nettoinnvandringen 18.999.

Polske statsborgere var den største enkeltgruppen av innvandrere, fulgt av svensker og tyskere.

Polakker, irakere, og russere sto derimot for den høyeste totalinnvandringen fordi innvandrerne fra Nord-Europa har en tendens til å forlate landet etter en stund.

Flest til Oslo

De fleste innvandrerne kommer til Oslo og Akershus, henholdsvis 9.500 og 4.600. Finnmark og Nord-Trøndelag hadde færrest innvandringer. Nettoinnvandringen til Finnmark var bare på 200.

Også nordmenn som bytter bosted ender fortsatt opp på Østlandet. Fylkene rundt Oslofjorden vinner kampen om innflytterne på bekostning av Nord-Norge og Nord-Vestlandet.

Kompenserer for utflytting

Bare Nordland, Sogn og Fjordane, Finnmark, Møre og Romsdal og Telemark som hadde større utflytting enn innflytting. Innvandringen fra utlandet er med på å oppveie utflyttingen i alle fylker.

Utflyttingen i forhold til folketallet har i mange år vært høyest i Finnmark. I 2005 var det derimot Sogn og Fjordane som hadde størst nettoutflytting med 0,98 prosent, etterfulgt av Finnmark med 0,81 prosent og Nordland 0,66 prosent.