Tønsbergs Blad skrev i 2000 at finansmannen Tom Vidar Rygh sto på en liste over personer som Tønsberg kommune mente ikke overholdt boplikten knyttet til eiendom. Kilden var anonym, men senere kom det fram at avisen fikk sine opplysninger fra kommunens eiendomssjef.

Etter en stund ble Rygh fjernet fra listen. Dette omtalte avisen, men etter Ryghs mening ikke på en slik måte at de injurierende opplysningene ble tilstrekkelig rettet opp.,

Saken havnet i tingretten, og der ble avisen frikjent for injurier. TB ble imidlertid dømt i lagmannsretten, og også Høyesterett dømte avisen i 2003 for injurier.

Det er den norske stat, og ikke Tom Vidar Rygh, som har vært motpart under den rettslige behandlingen i Strasbourg.

Saken har blitt fulgt med stor interesse i Strasbourg.

– Dette er ingen fillesak, men en sak av stor prinsipiell betydning og ikke minst viktig for samfunnsdebatten, sa tidligere redaktør i Tønsbergs Blad, Marit Haukom, da saken ble lagt fram i Strasbourg oktober i fjor.