— Folk flest betaler jo for alt i hverdagen. Det er galt at vi ikke blir minnet på at det er en kostnad også ved de viktigste tjenestene vi har, sier Tønne til Klassekampen.

Tønne tar til orde for en rimelig døgnpris ved sykehusene, men vil samtidig ha skjermingsordninger.

— Vi har en skjerming, de som er hardest rammet blir ikke konfrontert med disse egenandelene, sier Tønne.

Taket på egenandeler ved legekonsultasjoner og kjøp av medisiner på blå resept er i dag på 1450 kroner årlig.

Helseministeren mener det er paradoksalt at man betaler en egenandel på 180 kroner ved poliklinisk behandling, mens det er gratis å ligge på sykehus med seng, mat og pleie.

— Det første tilfellet er jo mye billigere for det offentlige, sier Tønne.

Helsepolitisk talsmann Asmund Kristoffersen i Arbeiderpartiet kjenner ikke til Tønnes tanker og omtaler forslaget som en dårlig idé.

— Det er en viktig verdi i Norge at det ikke skal koste noe å ligge på sykehus. Det er en skanse vi må holde fast på, sier Kristoffersen, som legger til at han ikke vet om noen i partiet som vil ha en slik betaling som Tønne antyder.

Leder Per Arne Bjørke i Norsk Revmatikerforbund synes Tønnes tanker er helt utenkelige.

— Dette framlegget er helt på trynet. Vi går imot enhver innføring av flere egenandeler i helsevesenet, sier Bjørke.

En undersøkelse fra 1999 viser at 40 prosent av de 45.000 medlemmene i Revmatikerforbundet måtte takke nei til tilrådet legebehandling på grunn av dårlig råd. Gjennomsnittlig ligger egenadelen for revmatikerne på 20.000 årlig, ettersom smertestillende medisiner, behandlingsopphold og rehabilitering ikke er inkludert i egenandelstaket.

— Dette kaller vi skatt på sykdom, fastslår Bjørke.