Det kan kanskje forklare hvorfor han urettmessig søkte om tre måneders etterlønn på 195.000 kroner da han gikk av som statsråd. Urettmessig fordi han i disse tre månedene med etterlønn også mottok honorarer fra Kjell Inge Røkke. Disse honorarene var oppdrag han utførte for Kjell Inge Røkke.

Men Tønnes likviditetsproblemer har sitt utgangspunkt i selskapet Tønne Consult, som han etablerte i oktober 1997, to og et halvt år før han ble statsråd.

Aftenposten, som har gjennomgått privatøkonomien til den tidligere helseministeren, viser at dette selskapet etter hvert ble en stor økonomisk belastning for han.

Consult ble dårlig butikk

Under oppstarten i 1997 erstattet han tre ulike lån på til sammen en million kroner, med et nytt lån i Nordea på 2,3 millioner kroner. I løpet av 1999 tar Tønne opp ytterligere to nye lån i Nordea på til sammen 2,1 millioner kroner, for å finansiere to hytter som samlet kostet tre millioner kroner. Virksomheten i Tønne Consult skulle bestå av utleie av de to hyttene samt aksjeinvesteringer.

I mars 2000 spør imidlertid Jens Stoltenberg Tønne om å bli statsråd med 625.000 kroner i årsinntekt. Tønne sier ja og forlater den meget godt betalte konsernsjefjobben i Røkke-eide Norway Seafood, og tar i stedet plass ved kongen bord.

— Jeg har ikke stilt meg slik at jeg ikke kan leve av en statsrådslønn, sa Tønne den gang.

Aksjetap, uten inntekter

Men å drive Tønne Consult videre som statsråd blir problematisk. Virksomheten i selskapet legges derfor stort sett død. Hyttene må imidlertid pusses opp, og Tønne låner mer penger i Nordea for å få gjennomført dette.

Noen leieinntekter blir det imidlertid ikke på Tønne Consult, og i tillegg må selskapet i 2001 bokføre et tap på sine aksjeinvesteringer på en halv million kroner.

Når Tønne går av som statsråd, er han derfor på vei inn i en alvorlig likviditetskrise.

Muligens forklarer dette hvorfor han søker om 195.000 kroner i etterlønn som avgått statsråd, samtidig som han jobber for Røkke med sammenslåingen av Aker Maritime og Kværner. Et oppdrag han for øvrig får 1,5 millioner kroner for.

Lånet på tre millioner kroner fra Røkke tok han først opp i april 2002. Ifølge Aftenposten er det ingenting som tyder på at det var noe låneforhold mellom Røkke og Tønne da sistnevnte var statsråd.

Tore Tønne betalte da også tilbake både etterlønnen og lånet til Røkke da disse forholdene ble kjent i desember i år.