Fagbevegelsen har flere ganger vært bekymret for at den nye sykehusloven skulle føre til en privatisering av sykehusene, men helseministeren forsikrer at den nye loven ikke skal åpne for noen privatisering av helsetjenester.

–Det er ikke aktuelt å privatisere sykehusene. Derfor har vi foreslått endringer i loven som gjør at privatisering ikke blir mulig, sa Tønne på en konferanse LO arrangerte i Oslo.

Plass for private Men Tønne sa også at det i fremtidens sykevesen vil være plass for private aktører, på samme måte som i dag.

–De private aktørene vil være der også i framtida. Derfor er det viktig at denne virksomheten innrettes slik at den fremmer målet om likeverdige og bedre helsetjenester for hele befolkningen, sa han.

Tønne mente at det offentlige derfor må rydde opp i de avtalene som eksisterer mellom Staten og de private helsetilbyderne.

Offentlige betaler –Vi må rydde opp i avtaleverket slik at denne virksomheten blir innrettet mot våre mål, men det skulle da bare mangle siden de private er avhengig av offentlig støtte, uttalte helseministeren.

Striden har stått om formuleringer i lovutkastets paragraf 39, "Samarbeid

med andre". Norsk Sykepleierforbund mener ikke det er noen tvil om at det opprinnelige forslaget ville åpne for privatisering av sykehustjenester, noe også LO har ment.

Stortingsproposisjonen om helsereformen legges fram fredag neste uke.

NTB