ANDERS WAAGE NILSEN anders.nilsen@bt.noNå har Bergen Byrett sagt sitt i saken: Norigo, som har skiftet navn til Altius As, har tapt på alle punkter, og må betale mer enn 50 000 kroner i erstatning til meglerfirmaet Svein Ellingsen AS og Postbanken Eiendomsmegling AS. Norigo Energi, som i mars ble suspendert fra kraftmarkedet på grunn av "vesentlig mislighold", fikk rettigheten til tomten av den tidligere styreformannen og daglige lederen i selskapet. Avtalen om tomteoverdragelse ble inngått etter at det oppstod mistanker om at styreformannen "ikke skilte godt nok mellom sin private og selskapets økonomi". På møtet frasa styreformannen seg også alle posisjoner i selskapet.Tomten var beheftet med 500 000 kroner i restgjeld, noe Norigo hevder at de ikke visste. Da tomten ble solgt videre til en tredje part, ble denne summen trukket fra beløpet Norigo skulle hatt, og utbetalt den første eieren av tomten.Norigo, eller Altius AS som selskapet heter nå, krevde at de skulle ha hele kjøpssummen. De mente at de hadde fått opplysninger fra megleren som tydet på at tomten var gjeldfri, og at meglerselskapene hadde handlet uten fullmakt. Byretten avviste kravet blankt. I dommen fastlår de at den tidligere strømleverandøren burde ha fått med seg at den tidligere styreformannen skyldte en halv million kroner for tomten han gav fra seg.