Advokatfirmaet Hjort, som representerer fire grunneiere, har klaget den norske staten inn for menneskerettighetsdomstolen.

— Vi mener staten opptrer i strid med Menneskerettighetskonvensjonens vern av privat eiendomsrett, sier advokat Sveinung O. Flaaten til Nationen.

Når festetiden utløper gir den nye tomtefestelovens paragraf 33 fester av bolighus rett til å kreve festet forlenget på samme vilkår som før. Da Høyesterett behandlet en strid om tomtefesteloven i fjor høst, ble konklusjonen at regelen ikke er i strid med grunnlovens tilbakevirkningsforbud og krav om full erstatning.

589 kroner

For de fire grunneierne betyr loven at de risikerer å kun få lommerusk av festerne. En av grunneierne, Knut Heian, eier en attraktiv tomt på Åsgårdstrand i Vestfold. Mens verdien er satt til rundt 3,5 millioner kroner, slipper hytteeieren unna med en festeavgift på 589 kroner.

— Konsekvensene av paragraf 33 i Tomtefesteloven er at disposisjonsretten overføres til fester, og at 100 prosent av verdistigningen fra festeforholdet startet, og inn i evigheten, går til fester, skriver advokat Flaaten i stevningen.

Både Stortinget og Høyesterett legger vekt på sosiale hensyn i vurderingen av hva grunneieren skal få for festetomten. Grunneierne er imidlertid kritisk til at loven ikke utelukkende gjelder for festere i en vanskelig økonomisk situasjon, men for alle landets 300.000 festere. Også for festere av fritidseiendom.

Ikke behov

Høyesterett ønsker likebehandling og fant derfor ikke grunn til å gjøre forskjell på fritidseiendom og boligeiendom. Hytteeiere vil dermed få betydelig økonomisk utbytte, men uten å ha noe sosialt behov for det, mener saksøkerne.

— I sakene vi bringer til Strasbourg, betaler fester under 0,25 prosent av tomtens markedsverdi i årlig festeavgift. Kommunene hyttene ligger i, kan ilegge eiendomsskatt på tomtene som overstiger festeavgiften, påpeker advokat Sveinung O. Flaaten.

Synspunkter? Diskuter saken her!

AVGJØRES HER: Fire grunneiere har klaget den norske staten inn for menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg. FOTO: SCANPIX