Krisen i Levende Ord har tvunget menigheten til å avlyse det som i mange år har vært blant Norges største kristne sommerfestivaler, med 3000 tilreisende fra hele Skandinavia. Normalt ville minst 3000 mennesker vært samlet for å avslutte festivalen på Kråkenes. Søndag kveld talte menighetens pastor Per Ove Berg for rundt 200 fremmøtte.

Fra internasjonale til lokale

I fjor sto internasjonale predikanter og storheter som Carl I. Hagen, Dagfinn Høybråten, Martin Kolberg og Audun Lysbakken i kø for å tale. I år holder menigheten seg til lokale pastorer og hjemvendte misjonærer. Denne sommeren har tallet på fremmøtte ligget rundt 150 -200.

— Dette skyldes situasjonen vi er i. Det er ikke naturlig å ha sommerfestival midt oppe i det som har vært, med Enevald sykmeldt og i permisjon. Det er slutt på kreftene til oss alle sammen. Vi trengte en lang pause for å finne ro. Så får vi ta det derfra, sier Olav Rønhovde, leder for det pastorale teamet på Levende Ord.

— Dette var det mest ansvarlige vi kunne gjøre, det var også tilbakemeldingen fra menigheten. Men festivalen har vært et høydepunkt hvert år, med mange besøkende. Det har vært et samlingspunkt for 25 samarbeidsmenigheter. Så det er jo trist, sier Rønhovde.

Krisen skaper kutt

Levende Ord har siden i høst stridd med store interne konflikter. Enevald Flåten er fremdeles ansatt som pastor i menigheten, men har permisjon til august 2008. Han har solgt både hytte og hus i Bergen og bor nå hos venner. Flåten flytter til Sørlandet for å bli pastor i en menighet der.

Rønhovde mener det er for tidlig å si hvordan krisen vil påvirke medlemstallet

-Men til høsten kan vi nok måle hvordan det blir, om folk holder seg borte eller kommer igjen.

— Hvordan tror du dette vil påvirke situasjonen?

— Når oppdragene uteblir, må aktiviteten reduseres. Situasjonen vil nok ha en viss innvirkning. Det har vært en vanskelig tid. Vi må ta høyde for dette i driften, og har lagt oss på et minimum.

— Har dere anslått hvor mange medlemmer og hvor mye krisen vil koste dere?

— Vi jobber med å skjære ned på utgifter, det har vi gjort i to år. Men vi har ikke regnet på det.

— Hvilke konsekvenser får kuttene?

— Vi har sagt opp noen lærere i bibelskolen, og leier dem heller inn etter behov. Det er også kuttet i mediebiten og i administrasjonen, sier Rønhovde.

Høvik, Tor