Eneboligtomter er blitt en sjeldenhet i Bergen. Derfor venter Bergen Tomteselskap rift om de 14 tomtene som skal legges ut til salg i Storrinden på Kokstad.

Men en opplysning vil kanskje få en del potensielle kjøpere til å tenke seg om — ikke minst de som har små barn. Rett bak feltet går en 300 kilovolts høyspentledning. Den gir sterkere stråling enn myndighetene anbefaler i nye retningslinjer. Likevel har tomteselskapet bestemt seg for å selge tomtene, og overlate risikovurderingen til kjøperne.

Utsatte salget

— De vil bli lagt ut for salg i august/september. Vi skal gi folk all den informasjon de har krav på, også om magnetfeltene som er målt, sier administrerende direktør Asbjørn Algrøy i Bergen Tomteselskap.

Da tomteselskapet fikk vite om måleverdiene, stanset de midlertidig salget. På nettsidene blir det nå opplyst at «noen av tomtene i Storrinden har et magnetfelt som er over 0,4 mikrotesla (måleenhet for magnetisk felt)».

Internasjonal forskning har vist at barn som vokser opp i magnetfelt på over 0,4 mikrotesla kan ha en høyere forekomst av leukemi (blodkreft). I de nye retningslinjene om høyspentledninger, som ble vedtatt i mai, settes derfor 0,4 som en såkalt «utredningsgrense». I slike tilfeller får utbygger ansvar for å gjennomføre en utredning over hvilke tiltak som kan redusere eksponeringen.

— Vi fikk vite om de nye anbefalingene i vår, etter at asfalten var på plass. Vann, vei og kloakk er lagt klar til tomtene. Da er det ikke så mye vi kan gjøre i forhold til boligenes plassering. Og å grave ned høyspentledningen vil koste uforholdsmessig mye, sier Algrøy.

Han understreker at tomtene er godkjente og fullt lovlige å selge. BKK opplyser at en nedgraving av ledningen vil koste flere millioner kroner, noe utbygger eventuelt må betale.

Advarer mot stråling

Det er Statens strålevern som har laget de nye retningslinjene, basert på ny kunnskap. For en 300 kilovolts høyspentledning vil grensen på 0,4 mikrotesla bety en avstand på 40-45 meter. Minst tre av tomtene i Storrinden ligger nærmere enn det.

— Dette er ikke en byggeforbudsgrense, men en utredningsgrense. Det blir opp til kommunene om de vil tillate utbygging, sier rådgiver Magnus Hodne i Statens strålevern.

Han understreker at faren ved høyspentledninger er svært liten, og at det eneste konkrete holdepunktet for helsefare er den mulig økningen av leukemi. Likevel føler forskerne at det er mest forsvarlig å anbefale tiltak.

— Dersom du hadde små barn, ville du bygd hus på en slik tomt?

— Vi får mange spørsmål fra publikum av den typen. Men dette må folk gjøre en vurdering av selv. Det spørs hvordan de opplever risikoen i forhold til andre ting - for eksempel skolevei og trafikk, sier Hodne.

Han vil ikke si noe om tomtene i Storrinden, men gir følgende generelle råd:

— Hvis man har barn, kan man etterstrebe å ha lavest mulig eksponering.

Kan få strålingsrabatt

Asbjørn Algrøy i Bergen Tomteselskap mener kjøperne selv må vurdere hvor mye vekt de vil legge på strålingen. Han tror ikke opplysningene vil skremme vekk kjøpere.

— Men dette er neppe salgsfremmende, akkurat, medgir han.

— Er det aktuelt å selge disse tomtene billigere?

— Det er for tidlig å si. Vi får vurdere det etter ferien. Det kan jo selvsagt hende at vi vil bli sittende igjen med usolgte tomter.

Algrøy sier at alle kjøperne vil få informasjon om høyspentledningen og få vedlagt en brosjyre om stråling.