Staten har aldri før tatt så mye penger fra sine egne selskaper. Selskapene hovedoppgave er å levere tjenester befolkningen betaler for. Kristin Halvorsen tar også et betydelig jafs av pengekassen i selskaper som Avinor, NSB og Posten.

Det er Statkrafts resultatanslag for 2006 som ligger til grunn for regjeringens rekordhøye utbytteforslag. Utbyttet skal være på 98 prosent, og ut ifra nåværende anslag utgjør dette 5,88 milliarder kroner.

Statoil er melkekuen

Samlet henter staten ut 26,4 milliarder kroner i utbytte fra sine selskaper i 2007. Det er en økning på 8,5 milliarder kroner fra 2006 og tilsvarer en økning på 47,5 prosent. Den største bidragsyteren er statens suverent flittigste melkeku — Statoil. Utbyttet for 2007 er anslått til 12,6 milliarder kroner - 4,5 milliarder kroner mer enn i 2006. Mest overraskende er det at utbyttet fra selskaper som NSB, Avinor og Posten øker kraftig.

NSB forklarer det rekordstore utbyttet på 328 millioner kroner med et «historisk godt resultat».

Øker utbytte med 747,5 pst.

Avinor eier og driver 46 flyplasser i hele Norge, og har ansvaret for mesteparten av luftfartens infrastruktur i Norge. Utbyttekravet fra regjeringen og samferdselsminister Liv Signe Navarsete formelig eksploderer. I forhold til saldert budsjett for 2006 øker utbyttet med 747,5 prosent! Utbyttet for 2007 er fastsatt til 339 millioner kroner.

Avinor er forsiktig i sine reaksjoner, men sier at de vil gå i dialog med departementet på grunn av mange store investeringsoppgaver.

Posten må tåle at regjeringen henter ut rekordmange millioner i utbytte. Anslaget er på 471 millioner kroner - mer enn en fordobling i forhold til inneværende år.

Varsler høyt sykefravær

Fagforeningen Postkom organiserer de postansatte. Forbundsleder Odd Christian Øverland er fly forbannet på regjeringen og samferdselsminister Liv Signe Navarsete.

— Dette statsbudsjettet er verre enn det Bondevik-regjeringen la frem i fjor. De postansatte vil på ny bli møtt med krav om omstillinger og nedbemanning.

— Vi har levd under et slikt press i 8-10 år. Dette er meget demotiverende. Presset på arbeidsmiljøet blir enda hardere, og vi har allerede et svært høyt sykefravær, sier Øverland.

Han sier at utbyttekravet er i tråd med de retningslinjer Stortinget har vedtatt, men at summen av utbyttekravet og at regjeringen ikke vil betale for ulønnsomme posttjenester er svært dramatisk.

Nesten kriminelt

— Posten er pålagt å utføre en del oppgaver som i seg selv ikke er regningssvarende, men som samfunnet har behov for. Staten opptrer som kunde og bestiller tjenester som postlevering seks dager i uken og landsdekkende banktjenester i hele filialnettet. Det er kostnadsberegnet til 324 millioner kroner. Manglende betaling setter arbeidsplassene i fare. Det er nesten kriminelt å bestille en vare og ikke betale for den, sier Øverland.

Kommunalbanken blir i år møtt med krav om utbytte (21,2 millioner kroner). Det har de ikke måttet ut med tidligere. Vinmonopolets utbytte ligger fast på 28,8 millioner kroner.

SCANPIX