— En panteordning har vært diskutert og vurdert. Foreløpig har vi kommet til at melkekartonger er dårlig egnet for panteautomater. Det har både med form og hygieniske forhold å gjøre, sier informasjonssjef i Tine, Kari Raunedokken, til NTB.

Tine mener det er mulig for forbrukerne å kvitte seg med miljøavgiften på melkekartonger ved å skylle, brette og returnere kartonger hyppigere. Da må returen opp fra dagens 60 prosent til over 90 prosent. Tine mener dette kan oppnås gjennom dagens system.

Tine har selv kritisert regjeringens miljøavgift i forhold til skolemelkordningen, og fått gjennomslag hos SFT om at skolemelk får redusert miljøavgiften fra 40 til 28 øre per kartong fra mars i år.