— Svaret jeg fikk var kort og knapt begrunnet. Jeg synes det var skuffende, forteller administrerende direktør Bill Schjelderup i Bergen Energi.

Det var i forrige måned Schjelderup sendte av gårde søknaden. Etter at denne sto omtalt i Bergens Tidende, har historien løpt landet rundt.

— Jeg ble intervjuet i tre fjernsynsstasjoner og i en rekke aviser. Faktisk har franske Le Monde omtalt søknaden. Slik sett har jeg fått mye av den debatten jeg hadde håpet denne søknaden kunne sette i gang.

— Vi har alvorlige problemer med å skaffe til veie nok energi i årene som kommer, ikke bare på Nordvestlandet der krisen blir størst. Dette tror jeg er i ferd med å synke inn, sier Schjelderup.

I svaret til Bergen Energi går Olje- og energidepartementet mange år tilbake for å begrunne avslaget. Her vises det til Stortingets behandling av to stortingsmeldinger om Norges fremtidige energiforsyning fra henholdsvis 1974 og 1980. og departementet skriver:

«Bygging av kjernekraft fikk ved behandlingen ingen støtte på Stortinget, og kjernekraft har siden ikke vært noe reelt alternativ i den norske energiforsyningen.»

— Vedtaket Stortinget gjorde gjaldt for forrige århundre. Det finnes ingen politikk for kjernekraft for dette århundre, sier Schjelderup.

Han har ikke tenkt å gi seg.

— Vi regnet med å gå til pause med O-1. Nå skal vi sette oss ned å drøfte strategien for å vinne kampen.