Johnsen la frem en omfattende situasjonsrapport om virksomheten i Den norske kirke. Statistikkene viser at over 6,5 mennesker deltok på gudstjenester i landets kirker i fjor. Kirkebesøket i Norge er svært stabilt. I gjennomsnitt deltar 102 mennesker på hver gudstjeneste.

Også oppslutningen om dåp og konfirmasjon og andre kirkelige tilbud er stabil. Det har riktignok vært en prosent-vis nedgang. Men denne skyldes i hovedsak økt innvandring av utlendinger som tilhører andre religioner. Totalt er nå 82 prosent av befolkningen medlemmer i Statskirken mot 86 prosent for fire år siden.

-Sannheten er at Den norske kirke har vekst i tallet å konfirmanter, 90 prosent av medlemmene i Kirken døper sine barn, og aldri har Den norske kirke hatt flere medlemmer enn i dag. Bildet vi tegner og statistikkene viser en nedgang. Men dette skyldes først og fremst at befolknings-sammensetningen er blitt anderledes, og ikke at Kirkens medlemmer ikke velger å la seg døpe eller konfirmere, hevdet Johnsen.

Rapporten viser også at Kirkens barne— og ungdomsarbeid er i vekst igjen etter flere års nedgang.. I landets kirker ble det også holdt 6000 konserter med 800.000 deltakere i fjor. Rapporten viser også at Den norske kirke har langt dårligere økonomi enn de andre nordiske folkekirkene.

Ifølge rapporten ser man også konturene av prestemangel i Kirken. Over 100 prestestillinger er ledige, eller blir ledige om kort tid. Rekrutteringen av nye prester er for lav til å dekke behovet. Den norske kirke har nå ca 8000 ansatte. 1324 er statsansatte prester. Hver 5. prest i Den norske kirke er nå kvinne. Her er Bjørgvin bispedømme blant de dårligste i klassen med en kvinneandel blant prestene på vel 12 prosent. Når det gjelder andre stillinger i Kirken er kvinneandelen 56 prosent.