I tillegg vil det trolig bli innført tiltak der biler som kommer fra utlandet med frukt, særlig tomater, blir desinfisert, skriver Stavanger Aftenblad.

Samtidig med tilfellet i Rogaland, er viruset også påvist i Finland. Dette er de to første tilfellene i Skandinavia. I verste fall kan sykdommen true hele tomatnæringen i Rogaland, som har 85 prosent av den norske tomatproduksjonen.

Undersøkelser viser at smitten trolig kommer fra importerte tomater. I en svensk undersøkelse hadde 70 prosent av importtomatene pepinomosaikk, opplyser veksthuskonsulent Olav Syversen i Norsk Gartnerforbund.

Gartnerforbundet går likevel ikke inn for noe importforbud.

– Dette er alvorlig, men jeg tror ikke veien å gå er å forsøke stoppe import av tomater fra Spania og Holland. Det er stort sett fra disse land vi importerer tomater, og det er ikke noe nytt at de har dette viruset, sier forbundets formann Jan Mikal Hanasand til Stavanger Aftenblad.

NTB