Pape får refs av styret i Oslo Arbeiderparti fordi hans stemme fører til at USAs ambassade blir flyttet til Huseby, i strid med lokalpartiets ønske.