Ifølge Tollvesenet vil kontrollen bli skjerpet ved de grenseovergangene som har direktetrafikk fra de land som er omfattet av utbrudd av fugleinfluensa. Dette vil særlig omfatte flyplasser med direktetrafikk fra berørte områder og havner med båtanløp fra Russland.

Kontrollen skjerpes for å hindre at levende fjærkre, fuglekjøtt og alle produkter av fugl fra land som er rammet av fugleinfluensa, føres inn i landet. Produkter i form av bokshermetikk er ikke omfattet av innførselsforbudet. Ifølge Mattilsynet er det særlig innførsel av levende fugl som gir grunn til bekymring.

Kjøttet er ikke farlig å spise for mennesker, men det er viktig å forhindre at kjøttet kommer inn i næringskjeden, for eksempel som dyrefôr.

Innførselsforbudet gjelder fra Tyrkia, Romania og Russland i Europa. I tillegg er elleve land i Asia ført opp, blant andre Pakistan, Thailand, Kina, Indonesia og Vietnam.