Jakt på våpensmuglere har så langt ikke vært noen prioritert oppgave for Tollvesenet. Samtidig registrerer politiet en økende tilstrømning av illegale våpen til organiserte kriminelle miljøer, særlig i Oslo, skriver Aftenposten.

-Vi samarbeider gjerne med politiet om tiltak som kan begrense våpensmuglingen, sier toll— og avgiftsdirektør Marit Wiig. Hun er positiv til utspillet fra Oslos politimester Anstein Gjengedal, som har etterlyst et tettere samarbeid med Tollvesenet. Noen av de ulovlige våpnene som er i omløp stammer fra tyverier. Ifølge våpenregisteret til Kripos ble 230 våpen meldt stjålet i fjor. Men mye tyder på at også våpensmuglingen har hatt et kraftig oppsving, og at risikoen for å bli avslørt er svært liten. Tollvesenets statistikker viser at det i fjor totalt ble gjort 126 våpenbeslag, mot 69 året før. 30 av beslagene var av skytevåpen, mot 8 i 1999. Bare sju skytevåpen ble beslaglagt i Oslo tolldistrikt i løpet av år 2000.

NTB