Etter at importforbudet ble innført onsdag klokka 16 ble hver eneste bil vinket til siden, men ikke alle blir kontrollert like grundig.

— Vi vinker inn alle biler til kontroll, og snakker med føreren og passasjerene. Utfra dette vurderer vi om vi skal gjennomsøke bilen eller ikke. Hvor grundig kontrollen blir, avhenger av hvor de reisende kommer fra og hva de har handlet med seg. Noen vil merke at kontrollen er meget grundig, sier seksjonsleder Hans Knutsen i Østfold tolldistrikt til NRK.

Medbrakte varer blir beslaglagt av tollerne og ødelagt.

Det er 68 grenseoverganger til Norge.

NTB