Ifølge Aftenposten ble avgiftene økt med mellom 80 og 550 prosent i 1998. Det førte blant annet med seg at avgiften for en liter svakvin gikk opp fra 35 til 60 kroner.

I Oslo og Akershus får statskassen nå bare halvparten så mye i avgifter fra folk som velger å fortolle som før omleggingen. Tollvesenet ser dette i sammenheng med avgiftsøkningen og frykter at de høye avgiftene fører til mer smugling.

Et flertall på Stortinget vil ha ned tollsatsene ved fortolling av vin og brennevin. Det er likevel usikkert om Finansdepartementet vil ta hensyn til dette ved en avgiftsendring i januar.NTB