Hittil i år har tollerne tatt 90 kilo amfetamin. Det er en økning på nesten 60 prosent sammenliknet med samme tid i fjor. For Rohypnol er økningen enda større: 206.000 beroligende tabletter er stanset på vei inn i Norge i 2004. I fjor på denne tiden var tallet 90.000.

— Vi har gjort mange store beslag av amfetamin i preparerte biler. Vi har funnet amfetamin skjult i støtfangerne, i skjulte bagasjerom, i kardangen - det er ingen grenser for hvor stort arbeid som blir lagt ned for å skjule stoffet, sier underdirektør Ketil Ottersen i prosedyre- og kontrollavdelingen i Toll- og avgiftsdirektoratet.

Også hasjbeslagene har gått rett til værs: fra 190 kg per oktober i fjor, til 450 kg i år.

Ølbeslagene åttedoblet

Underdirektøren er forsiktig med å dra bastante konklusjoner ut fra enkelttall for ett år. Store enkeltbeslag kan gi kraftige utslag i statistikken, det samme kan forbedrete metoder og mer effektiv teknologi.

Blant annet har beslagene av sigaretter og øl økt voldsomt: Fra tre millioner sigaretter per oktober i fjor til åtte millioner hittil i år. Beslaget av øl er åttedoblet: 131.000 liter er tatt så langt.

— Det er nok fordi vi har fokusert sterkt på godskontroll. I januar tok vi også i bruk nye skannere for gjennomlysing av lastebiler og containere, sier Ottersen.

Mer småsmugling

Også antallet beslag har økt kraftig: Ca. 5000 tilfeller av smugling er anmeldt til politiet fra tollvesenet så langt. Det er en økning på 22 prosent fra i fjor. For småsmuglerne - de som tar med seg en flaske eller to for mye - er utviklingen enda verre: Hittil i år er det gitt 15.000 forelegg, en økning på 50 prosent.

De aller fleste smuglerne blir tatt på svenskegrensen.

— Østlandsområdet peker seg ut som viktigste innførselsåre. Det er her trafikken er størst, og det er også her det største markedet ligger, sier Ottersen.