Politidirektoratet har gitt ordre om dette til landets 27 politidistrikter og særorganer, skriver VG Nett.

— I hvert enkelt tilfelle skal det foretas en vurdering av det straffbare forholds betydning for vedkommendes egnethet som tolk for politiet, heter det i instruksen.

I enkelte tilfeller kan det bli krevd uttømmende politiattest.

Tolke- og oversetterleverandøren NORTOLK er fornøyd med Politidirektoratets beslutning.

— Jeg er sikker på at seriøse tolker bare vil mene at dette er helt ok. Som leder for NORTOLK hilser jeg også kravet om å foreta vandelskontroll av tolker som benyttes i oppgaver for politi- og påtalemyndigheten velkommen, sier NORTOLK-leder Rolf Karlsen.

Han uttaler seg på vegne av Amesto Translations og NORTOLK, men er også styremedlem i Tolkebyråenes bransjeforening.

Det finnes 953 formelt godkjente tolker i Norge i dag. Karlsen har ikke kjennskap til at noen av dem skal ha blitt avslørt for bevisst å ha tolket uriktig i straffesaker.

Men barneombud Reidar Hjermann er bekymret over kvaliteten på tolkningen. Han mener at myndighetene må vurdere å innføre forbud mot å bruke barn som tolk i offentlig sektor. Barneombudet har spurt barn og unge om deres erfaringer med å bli brukt som tolk for sine egne foreldre, og Hjermann sier at alle har påpekt at dette har vært negative opplevelser for dem. (©NTB)