De svært tragiske dødsfallene skjedde fredag, på en landbrukseiendom i Sørum kommune, skriver Romerikes Blad. Den avdøde kvinnen og sønnen ble funnet av en gårdbruker.

Romerikes Blad får opplyst at de ble funnet i en bil, og at de etter all sannsynlighet døde av kullosforgiftning. Kvinnen hadde ifølge politiet aleneomsorgen for sønnen, som var hennes eneste barn.

Undersøkt kvelden før

– Etter at hun fikk den alvorlige sykdomsdiagnosen har hun fått tett oppfølging fra både lege og politiet. Hun er flere ganger blitt oppsøkt og målet har vært å hjelpe henne gjennom den vanskelige situasjonen.

Sent torsdag kveld mottok politiet den første bekymringsmeldingen om kvinnen. Meldingen kom fra personer som var bekymret for hva hun kunne være i stand til å gjøre. En patrulje reiste derfor hjem til henne. Det endte med at en lege ble tilkalt og kvinnen ble undersøkt – uten at det ble funnet grunn til sykehusinnleggelse.

Dødsfallene fant trolig sted fredag morgen eller tidlig på formiddagen.

– Situasjonen torsdag kveld førte til utrykning med lege. Det var ikke hennes fastlege, men vakthavende lege som undersøkte henne. Verken patruljen eller legen kjente til kvinnens situasjon fra tidligere, men hun var denne kvelden rolig og grei, opplyser lensmann Helge Tamburstuen ved Nes lensmannskontor.

Det ble da bestemt at hun skulle følges opp av en bestemt psykolog fredag, forteller Tamburstuen.

Ingen kontakt

Men fredag fikk ingen kontakt med henne. Så kom meldingen om at sønnen ikke hadde møtt på skolen. Politiet rykket ut til kvinnens bolig, som sto tom.

– Senere fikk vi beskjed om at de var funnet i bilen i Sørum, sier Nes-lensmannen.

Han ønsker overhodet ikke å kommentere om kvinnen og sønnens liv kunne ha vært reddet, dersom situasjonen hadde blitt håndtert på en annen måte.