• Sekstimers-dag er for den velfødde middelklassen. SV-forslaget er helt uansvarlig og direkte usosialt.

Det hevder stortingsrepresentant May Britt Vihovde, som også er Venstres sosialpolitiske talskvinne.

Fra talerstolen på landsmøtet tok hun et kraftig oppgjør med SV. Overfor BT hevder hun at Kristin Halvorsen & Co. er uten evne til å prioritere i velferdspolitikken.

— SVs forslag om sekstimers-dag koster 50 milliarder kroner. Vi vil heller prioritere tiltak for dem som står utenfor arbeidslivet. Ekte solidaritet handler om å hjelpe de som virkelig sliter, sier Vihovde, som er annenkandidat på stortingslisten fra Hordaland.

- Smører tynt utover

Vihovde hevder SV fortsetter å smøre velferdsgodene tynt ut over den «velfødde middelklassen» som er trygt forankret i arbeidslivet.

— Det er usosialt, lite målrettet og hjelper ikke de som virkelig faller utenfor og trenger hjelp, hevder stortingsrepresentanten.

— Ekte solidaritet handler om å prioritere de som sliter og de som har minst. Universelle velferdsordninger har gitt mange i det norske samfunnet et løft, men nå bør politikken bli mer individrettet, sier Vihovde.

Usosial makspris

Partileder Lars Sponheim sier det i vår tid ikke handler om å løfte en hel arbeidsklasse, men å hjelpe enkeltindivider som det har gått galt for på et tidspunkt i livet.

Vihovde hevder også at makspris i barnehager, som SV og Ap var med og skapte flertall for i Stortinget, er en usosial reform.

— Makspris er en gigantisk skattelette til de rike og til glede for dem som er heldige og har tilbud, på bekostning av dem som står i kø for barnehageplass, mener hun.

Vihovde føyer seg også inn rekken av borgerlige politikere som påstår Ap har latt seg kjøpe av LO.

— Aldri i livet om LO-toppene i Arbeiderpartiets sentralstyre vil tillate partiet å omorganisere velferdssystemet slik at det kommer de som trenger det mest til gode. Både Ap og SV prioriterer fagorganiserte med jobb foran de som virkelig faller utenfor, hevder Venstres sosialpolitiske talskvinne.

«Borgerlønn»

Venstre går blant annet inn for å behovsprøve barnetrygden.. Partiet holder også fast på den gamle fanesaken om å innføre borgerlønn som en forsøksordning.

Borgerlønn skal gi garantert minsteinntekt for dem som faller utenfor det ordinære arbeidslivet og dermed ikke kan forsørge seg selv. For å hindre at de blir gående passiv i årevis, skal mottakerne inngå en «borgerkontrakt» der de forplikter seg til å lage en handlingsplan for å komme tilbake i yrkeslivet.

— Borgerlønn vil hindre belastningen og skammen mange opplever det er å motta sosialhjelp. Samtidig vil ansatte i det offentlige hjelpeapparatet bli fritatt for byråkrati som gjør de mer til revisorer enn hjelpere.

— I dag sitter mange ansatte i helse- og sosialsektoren og forvalter et sosialdemokratisk millimeterbyråkrati, mens familier med rusproblemer og barn med atferdsproblemer ikke blir fanget opp, sier May Britt Vihovde.