Innspurten i samtalene på den indonesiske ferieøya ble dramatisk, og en stund var det frykt for at delegatene måtte forlate konferansen uten å ha kommet til noen enighet.

En stor gruppe utviklingsland la fram nye krav på tampen lørdag, og møtte bastant motstand fra USA. Kina og India kom med skarp kritikk av arrangørenes opplegg, hvorpå FNs klimasjef Yvo de Boer tok til tårene og måtte følges ut av konferansesalen.

I siste liten valgte USA å godta utviklingslandenes forslag om at rike land må forplikte seg når det gjelder overføring av klimavennlig teknologi til fattige deler av verden.

– Styrker prosessen

– Jeg har aldri sett et lignende drama for åpen scene i internasjonal sammenheng før, sier Utviklings— og miljøvernminister Erik Solheim (SV) til NTB.

Han tror den intense tautrekkingen kommer til å styrke prosessen fram mot en ny klimaavtale. India og Kina har vist styrke, mens USA har signalisert at landet vil spille en rolle i forhandlingene, understreker Solheim.

Men ikke mange timene etter at enigheten ble applaudert i konferansesalen på Bali, kom Det hvite hus med innvendinger:

– USA har alvorlige betenkeligheter med aspekter ved beslutningen, het det i en uttalelse fra den amerikanske regjeringen. Det må legges vekt på at noen utviklingsland står for store utslipp og disse at også må spille en rolle i klimaforhandlingene, påpekes det. USA ønsker å skille mellom land med voksende økonomi og de fattigste landene.

Vil ha tallfestede kutt

Reaksjonene fra miljøaktivister, forskere og politikere var blandede etter at «veikartet» var vedtatt. Men mange ga uttrykk for at resultatet var det beste man kunne håpe på nå.

– Jeg er glad for at det nå er enighet om en timeplan for å komme fram til en ny klimaavtale i København i 2009. Norge vil arbeide intenst for at det skal bli en ambisiøs avtale med store, tallfestede krav til utslippskutt, og at alle de store utslippslandene er med, sier statsminister Jens Stoltenberg (Ap) til NTB.

Direktøren for Senter for klimaforskning (CICERO), Pål Prestrud, er tilfreds med utfallet av samtalene i Indonesia.

– Vi har fått et veikart for videre forhandlinger. Det er som håpet og forventet, sa Prestrud på telefon fra Bali lørdag formiddag.

Valget i USA

En av de viktigste klimabegivenhetene de kommende årene blir det amerikanske presidentvalget som skal holdes neste høst. George W. Bush har så langt ikke villet høre snakk om forpliktende internasjonale avtaler om utslippskutt, men hva vil den neste presidenten mene om saken?

– Det er vanskelig å se for seg at amerikanerne velger en ny administrasjon som er mer miljøfiendtlig enn den som sitter nå, sier Prestrud.

Han peker på at det for tiden brer seg en mer klimavennlig holdning både i amerikansk næringsliv og i den amerikanske kongressen.

Skogvern

Teksten som ble vedtatt på Bali, fastsetter en timeplan for de videre klimaforhandlingene. De skal etter planen avsluttes på møtet i København i 2009, slik at den nye avtalen kan tre i kraft i 2012.

Landene ble enige om å opprette et fond som skal hjelpe fattige land med å takle konsekvensene av klimaendringene. Viktige spørsmål i forhandlingene framover blir ordninger for å hindre avskoging i tropiske land, og overføring av klimavennlig teknologi til fattige land i sør.

Europeiske land krevde tidligere i uken at veikartet måtte inneholde et tallfestet mål om hvor store globale utslippskutt som er nødvendig innen 2020. Dette ble som forventet avvist av USA og flere andre land, og i den endelige teksten er henvisningen til utslippsmålene forvist til en fotnote.

Miljøaktivister har markert seg under hele Bali-konferansen, og reaksjonene på veikartet som skal danne grunnlaget for en ny klimaavtale var blandet. Noen var lykkelige for at landene i det hele tatt klarte å komme til enighet. Andre brukte ord som tannløst. Krav om mål for utslipp av klimagasser ble forvist til fotnotene i teksten. Foto: REUTERS/Supri / SCANPIX