Leder Roger Venner i Norsk Toglederforbund har fått beskjed om at forbundet ikke vil bli stevnet for Arbeidsretten. Toglederne har hele tiden avvist at det var ulovlig overtidsnekt som førte til innstilte tog mandag denne uken, slik Jernbaneverket mener.

– Det er normal trafikkavvikling og oppdekningen av vakter ved Oslo togledersentral er under kontroll. Slik situasjonen ser ut nå, tyder det på at aksjonene er avblåst. Det er Jernbaneverket tilfreds med, sier informasjonsdirektør Jan Erik Kregnes i Jernbaneverket til NTB.

Pålegg

I et brev fra Jernbaneverket til toglederne onsdag står det at alle forespørsler om overtid er å betrakte som en ordre. Toglederforbundets leder Roger Venner er svært lite begeistret over dette.

– Hvis tjenestemannen som beordres til overtid sier at det ikke passer, må han legge fram dokumentasjon for at han har vektige helsemessige eller sosiale grunner for å si nei, sier Venner.

Viktige hensyn

Informasjonsdirektør Jan Erik Kregnes sier brevet er et notat til lederen for togledersentralen.

– Dersom arbeidssituasjonen krever det og det er viktig for bedriften, kan arbeidsgiver pålegge overtid. Når 100 tog står, har det stor betydning både for vår oppgave og for samfunnet. En arbeidstaker skal ha vektige sosiale grunner for ikke å stille på arbeid ved en beordring. Men ingen går mer overtid enn arbeidsmiljøloven tillater, sier Jan Erik Kregnes til NTB.

Mandag er det møte mellom Norsk Toglederforbund, representert ved YS Stat, og Arbeids— og administrasjonsdepartementet. Ifølge Venner vil toglederne be om en reaksjon fra departementet på måten Jernbaneverket behandler sine ansatte på.

(NTB)