Nå gjeld det TV 2 sine avsløringar om statsråden sitt val av flyselskap: Han har kravd at dei statstilsette skal velje Norwegian, så langt det er råd, medan han sjølv held seg til SAS.

For ei veke sidan stilte Kontrollkomiteen spørsmål til statsminister Kjell Magne Bondevik. Komiteen inviterte Bondevik til å ta avstand frå Norman sin pengebruk og ulike disposisjonar. Komiteen venta svar til møtet i dag, men det får komiteen ikkje. Fredag vart landbruksminister Lars Sponheim oppnemnt som settestatsråd for å førebu svaret for Bondevik.

Det er nå 14 dagar sidan SV stilte spørsmål til Norman om «representasjons— og pengebrukssaka». SV har ennå ikkje motteke svar, opplyser stortingsrepresentant Siri Hall Arnøy, til BT. Ho er medlem av Kontrollkomiteen.

— Det er fleire saker nå der Norman har opptredd på ein måte som er veldig nedbrytande for autoriteten hans, seier Kjell Engebretsen (Ap) til Bergens Tidende. Han er 2. nestleiar i Kontrollkomiteen.

— Det er heilt utypisk at ein statsråd opptrer på ein slik måte ved å setje seg ut over regelverk og retningsliner, seier Engebretsen i det han viser til det som blir omtala som «representasjon» og annan pengebruk.

— Hadde det endå vore statsministeren, utanriksministeren eller finansministeren som hadde gjort det i heilt spesielle høve. Men Norman har halde hyppige representasjonsmiddagar som knapt kan kallast representasjon. Ved at han ikkje held seg til regelverket som han sjølv som statsråd har ansvaret for, undergrev han både sin eigen posisjon som statsråd og respekten for regelverket, seier Engebretsen.

Engebretsen legg til at komiteen må vere på vakt mot det som kan bli oppfatta som heksejakt.

— Men samstundes må vi ikkje vike tilbake for å gjere jobben vår som er å føre kjølig kontroll med at statsrådane fylgjer regelverket, legg Engebretsen til.