Savnet av barna når de ikke er der, og opplevelsen av å bli satt på sidelinjen som far. Når to går fra hverandre, kan livet bli ekstra vanskelig for den som mister den daglige omsorgen for barna.

Nye tall fra Frode Thuens bok «Livet som deltidsforeldre», som kommer til våren, viser at cirka tretti prosent av deltidsfedrene blir sykmeldt fra jobben i kortere eller lengre perioder etter samlivsbrudd.

— Det er overraskende mange, og viser at det er belastende å være deltidsfar, sier professor i psykologi og HEMIL-direktør, Frode Thuen, til BT.

«Den ene får alt»

2000 norske deltidsforeldre har deltatt i undersøkelsen. 95 prosent er menn.

— De oppgir konflikter med eks'en, omfanget av samværet med barna og psykiske helseproblemer som årsak til sykefraværet, forklarer Thuen.

10.500 ekteskap ble oppløst i fjor. Seksti prosent hadde felles barn. Thuen tar til orde for å finne bedre og mer rettferdige løsninger for deltidsforeldrene.

— «Den ene får alt, den andre får ingenting». Mange oppfatter lovverket som urettferdig, sier Thuen til BT.

— Den som har den daglige omsorgen for barna, har også fordeler av støtteordninger, barnebidrag og skatteklasse 2. Mens den andre parten får ingenting. Men de nye bidragsreglene utbedrer til en viss grad denne skjevheten.

Eks'ens velvilje

Thuen føyer til at samværsrett ikke gir samme beskyttelse som omsorgsrett, og at deltidsforeldre ofte blir avhengig av «goodwill» fra den som har daglig omsorg for barna.

— I tillegg har vi et lite fleksibelt meklingssystem, som gjør det vanskelig å finne gode løsninger i de tilfellene hvor det er store konflikter.

— Sier du at kvinnene er vinnerne?

— Ofte er de det. I de aller fleste tilfellene er det mødrene som blir tildelt den daglige omsorgen for barna. Mens fedrene blir tildelt b-rollen.

- Delt omsorg best

— Hva mener du er den ideelle løsningen for barn og foreldre etter samlivsbrudd?

— Forutsatt at foreldrene klarer å samarbeide, er delt omsorg ofte det beste. Men jeg er ikke tilhenger av at domstolene skal kunne idømme delt omsorg, understreker Thuen.