— Det er tydelig at vi har fått en tøffere voldskultur blant de unge, sier universitetslektor og allmennlege Ole Rikard Haavet.

Blant 15 år gamle jenter i Oslo sier 16 prosent at de har vært involvert i voldsepisoder det siste året. Over 4 prosent av ungdommene er blitt utsatt for vold fra voksne, skriver Adresseavisen.

Haavet står bak rapporten "Livserfaringers betydning for sykdomsrisiko, sykdomsutvikling og motstandskraft hos unge", som bygger på en omfattende spørreundersøkelse blant 15- og 16-åringer i Oslo.

Vold ligger bak

Haavet mener at vold ofte er en viktig bakenforliggende faktor når barn og unge oppsøker allmennlegen på grunn av astma- og luftveisplager, muskelsmerter og depresjoner. Han påpeker at dersom helsetjenesten ikke ser de bakenforliggende problemene og griper inn på et tidlig stadium, vil dette merke de unge for resten av livet.

Haavet presenterte sine funn under Nordisk kongress for allmennmedisin i Trondheim torsdag.

Sørger seg syke

Under kongressen kom det også frem at 40 prosent av storbyungdommer får helseplager som følge av sorg. Kjærlighetssorg, dødsfall eller alvorlig sykdom i nær familie gir seg utslag i ulike helseplager som for eksempel sterk hodepine og nakkesmerter.

— Men årsakene til sorg kan være så mange. Ungdommenes sorg speiler samfunnet vi lever i. Noen sørget over at foreldrene hadde fått barn på nytt, andre over at søsken misbrukte narkotika, sier administrerende overlege ved Helsetjenesten ved Universitetet i Oslo, Cecilie Daae, som har ansvaret for undersøkelsen blant nærmere 7.000 15- og 16-åringer i Oslo.

(NTB)