Selv om kommunene får en inntektsvekst på 2 til 2,5 milliarder kroner, vil det være kommuner som må redusere tjenestetilbudene sine.

Da Erna Solberg presenterte kommuneproposisjonen i går sa hun like ut at enkelte sektorer vil måtte konkurrere om pengene. Og for enkelte kommuner vil det innebære kutt i velferdstilbudene.

Dette er noen av hovedpunktene i kommuneproposisjonen:

  • Eldreomsorg, psykiatri og barnehager skal prioriteres.
  • Handlefriheten skal bli større i form av økte rammeinntekter og færre øremerkede tilskudd.
  • Storbyene får et eget storbytillegg på 53 millioner kroner. Bergen får 22 millioner kroner av disse pengene.
  • Storbymidlene skal øremerkes rus— og psykiatriomsorgen.
  • Barnehagetilskuddene skal gis som rammefinansiering.
  • Staten overtar ansvaret for de private barnehagene og bevilger et tilskudd på 400 millioner kroner.

Får ansvar for barnehagene

Solberg la i går vekt at ansvaret for driften av barnehagene skal forankres tydeligere i kommune.

— For å sikre likebehandling av private og offentlige barnehager, skal staten i en overgangsfase overta ansvaret for den offentlige finansieringen de private barehagene. Neste år vil derfor tilskuddsmidlene til de private barnehagene trekkes ut av kommuneøkonomien og overføres til staten, forklarte Solberg.

Det er meningene at de offentlige tilskuddene gradvis skal trappes opp slik at de dekker nesten 80 prosent av kostnadene.

Skattelette foran velferd

— Dette er å ta fra de fattige og gi til de rike, var omkvedet fra Ap og SV på Stortinget i går.

I Arbeiderpartiet mener man regjeringen prioriterer skattelette på bekostning av velferdstilbud til kommunene-

— Arbeiderpartiet kan ikke være med på at skoleklasser og sykehjemsplasser blir lagt ned, sier kommunepolitisk talsmann Reidar Sandal til Bergens Tidende.

Stortingsrepresentanten fra Florø har allerede fått mange telefoner fra frustrerte lokalpolitikere rundt i Kommune-Norge.

— De river seg håret over hvordan de skal få pengene til å strekke til tjeneste kommunen er forpliktet å gi sine innbyggere, forteller han.

Han varsler at Arbeiderpartiet vil plusse på kommuneøkonomien.

— Vi kan ikke godta at hverdagsproblemene ute i Kommune-Norge blir forsterket, sier han.

Ansvarsfraskrivelse

Senterpartiet mener regjeringen fraskriver seg ansvaret for kommunene, mens Fremskrittspartiet synes kommunene får det for fett neste år.