Allerede i dag hadde han samtaler med samarbeidspartiene SV og Senterpartiet.

Krav kommer også fra fagbevegelsen, og før Stoltenberg hadde fått gnidd søvnen ut av øynene etter en lang, berusende valgnatt, var LO-leder Gerd-Liv Valla på banen med seks hastekrav som hun forventer at den nye rødgrønne regjeringen raskt skal innfri.

Blant kravene er at den nye regjeringen reverserer de mest omstridte lovendringene i den nye arbeidsmiljøloven, som etter planen skal tre i kraft fra nyttår.

Stoltenbergs politiske base i Stortinget er sterk — uansett om mandatfordelingen i Stortinget vil endre seg litt i løpet av tirsdagen.

Olje og gass

Oljeboring i Barentshavet og gasskraftverk blir de vanskeligste sakene for de tre regjeringspartiene å bli enige om, tror Stoltenberg.

— Vi har hatt ulike meninger om oljevirksomheten i Barentshavet og om gasskraftverk. Her må vi jobbe med å finne frem til løsninger som alle tre partiene kan leve med, sier Stoltenberg.

I de første samtalene med Sp og SV er det ifølge Stoltenberg viktig å få frem at de tre partiene er enige om mange av de viktigste sakene og det viktigste veivalget - å bruke penger på arbeid, skole og eldreomsorg fremfor skattelettelser.

Men ingen skatteøkninger, lover Stoltenberg.

LO-sjef Valla krever også at de arbeidsledige får pengene tilbake som de ifølge Valla mistet under Bondevik-regjeringen - at de får feriepenger og at ordningen med to karensdager for arbeidsledighetstrygd fjernes.

Den røde fare

Høyre har gjort sitt svakeste stortingsvalg i moderne tid. Valgforsker Frank Aarebrot mener at Erna Solbergs advarsel i valgkampen mot den røde fare og om eksperimenter fra en rødgrønn regjering avtegner seg nokså vanvittig i forhold til realitetene i norsk politikk.

— Det virker ikke troverdig når Solberg kaller Gucci-kledde menn på den andre siden for den røde fare, sier Aarebrot.

Høyres valgkjør mot SV som en sikkerhetspolitisk uansvarlig partner i en rødgrønn regjering har nok svekket SV, men på den annen side pumpet det en del SV-velgere over til Ap, mener valgforskeren.

SV gjorde to feil i valgkampen, sier Aarebrot, som trekker fram det skolepolitiske opplegget - der Kristin Clemet sendte SV i skammekroken fordi partiet var mer opptatt av friminuttene enn av skoletimene - og at «skrikhalsen» Inga Marte Thorkildsen ble sendt til en skoledebatt i TV i stedet for Kristin Halvorsen.

Møtt med et gjesp

Bevegelsene i finansmarkedet i morges minnet mest om et gjesp etter en lang valgnatt. Alle advarsler om reaksjoner i markedet mot en rødgrønn regjering har så langt ikke slått til.

Den avventende holdningen i markedene er ikke uventet. De dystre spådommene fra blant annet NHO baserer seg på at en ny regjering vil føre en mindre stram finanspolitikk enn Per-Kristian Foss gjorde. Det får man først en antydning om når regjeringserklæringen foreligger.

Mulige reaksjoner vil etter alt å dømme foreligge når forslaget til statsbudsjett og endringer i dette foreligger i oktober.