Fremskrittspartiets finanspolitiske talskvinne, Siv Jensen, la frem partiets alternative statsbudsjett bare et par timer før hun gikk til forhandlinger med Bondevik-regjeringen om regjeringens budsjettforslag for neste år.

Frp foreslår 39 milliarder kroner i skatte— og avgiftslettelser og reduserte offentlige utgifter på 19 milliarder kroner, melder Aftenposten.

Regjeringspartiene skal søndag fortelle Fremskrittspartiet om det er grunnlag for forhandlinger om endringer i forslaget til statsbudsjett.

— Fremskrittspartiet er tøffe å forhandle med, sa Høyres Jan Tore Sanner etter de første drøftelsene med partiet lørdag ettermiddag.

Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti skal søndag ettermiddag melde tilbake til Fremskrittspartiet om det blir reelle forhandlinger.

Dersom det blir forhandlinger, har partene frist til 23. november med å komme til enighet.

Dette er noen av Frps forslag til budsjettkutt:

*Reduksjon av alkoholavgiftene til svensk nivå for å få bukt med grensehandelen. *Fjerning av investeringsavgiften fra 1. april og passasjeravgiften fra 1. januar.

*Endringer i toppskatten i klasse 2.

*Endringer i minstefradraget, boligskatten og bilordninger.

*Alle former for alternativ medisinsk behandling bør unntas moms.

*Ordningen med kompensasjon for momsen bør utvides for kommuner og fylkeskommuner.

*Fradraget for fagforeningskontingent fjernes, men fradrag for bidrag til frivillige organisasjoner bør bestå.

*Redusere bensin- og dieselavgiften.

*Halvering av årsavgiften på motorsykler.

*Det bør innføres nettoskatt-ordning for ferjerederiene, og refusjonsordningen for sjøfolk bør opp til 20 prosent refusjon.

*Forsvarsstrukturen skal gjennomføres uten noen ny gjennomgang. 3,4 milliarder bør avsettes til Forsvaret.

*Ingen økning av egenandelene i helsevesenet, og egenandelene for uføre- og alderspensjonister bør fjernes.

*Uakseptabelt med innskrenkninger i ordningen med blå resept.

*Nedtrapping av grunnpensjonen til gifte og samboende pensjonister.

*Vurdere tiltak for å kutte ventetiden ved domstolene.

*Opprettelse av eget utenlandsbudsjett for å finansiere anskaffelser og til drift i utlandet, det vil si tiltak som ikke gir press i innenlandsøkonomien.

*Investere i utstyr til forskning og sette av 2 milliarder kroner ekstra til forskningsfondet. *Innkjøp av to redningshelikoptre.

*Innkjøp av høyteknologisk utstyr til sykehusene.

*Innkjøp av IT-utstyr til skoler, høgskoler og universiteter.

*Bygging av omsorgsboliger og sykehjem i varmere strøk.

*Innføring av private fengsler.

(NTB)