– Tvangsekteskap er så alvorlig at vi seriøst vurderer å innføre aldersgrense og krav om mest tilknytningsgrad til Norge for å tillate familiegjenforening, bekrefter Bjarne Håkon Hanssen (Ap) i et intervju med VG.

Tiltakene som vurderes er:

  • Aldersgrense for familiegjenforening, et sted mellom 21 og 24 år.
  • Krav om at ektepar skal bo i det landet de har mest tilknytning.
  • Strengere krav til inntekt for å forsørge ektefellen.

Forslagene vurderes i forbindelse med den nye utlendingsloven som regjeringen skal legge fram mot slutten av året.

Dagens lovverk tillater familiegjenforening for ektefeller når begge parter er over 18 år.

Bjarne Håkon Hanssen sier at han er forberedt på bråk når han presenterer tiltakene.

– Dette er det uenighet om mellom regjeringspartiene. Det er også delte meninger internt i Arbeiderpartiet, sier han.