Under gårsdagens debatt var det like mange på talerstolen som ønsket å si prinsipielt nei til alle former for gasskraftverk.

— Gassproduksjonen vil øke på sokkelen hvis vi bygger gasskraftverk. Det skaper igjen mer CO2, selv om den skal lagres i reservoarer under havbunnen så er ikke det godt nok, var argumenter motstanderne brukte.

De som aksepterte gasskraftverk med CO2-håndtering, var redd partiet ikke ville bli tatt seriøst.

— Det er jo CO2-utslippene som har vært problemet. Hvis de blir tatt hånd om blir det ikke forstått om vi fortsatt sier nei, hevdet tilhengerne.

Skulle motstanderne få flertall under landsmøte i morgen, vil det øke avstanden enda mer til Arbeiderpartiet i en fra før betent sak.