På Stortinget forbereder selv de rødgrønne seg på løftebrudd. Den nybakte barne— og likestillingsministeren må tilrive seg over 1,1 nye milliarder fra sine statsrådskolleger under regjeringens budsjettkonferanse på Thorbjørnrud for å innfri pappaløftene fra Soria Moria.

Den rødgrønne regjeringen lovet å gi far rett til selvstendig permisjonsopptjening og i tillegg utvide pappapermisjonen til ti uker.

– De to løftene er veldig kostbare. Vi har alle et sterkt ønske om å få det til, men per i dag er jeg ikke overbevist om at vi klarer det, sier Senterpartiets familiepolitiske talsmann Trond Lode til NTB.

Rentesmell

Tall NTB har hentet inn fra Barne- og likestillingsdepartementet viser at løftene trolig vil koste godt over 1 milliard til sammen. Å utvide fedrekvoten vil koste inntil 170 millioner kroner per uke per år, mens rett til selvstendig opptjening av foreldrepermisjon for far beløper seg til 300 millioner for seks uker og inntil 500 millioner for ti uker.

Dermed vil ti ukers pappaperm og selvstendig opptjening til far kunne koste så mye som 1,18 milliarder kroner årlig til sammen.

– Begge disse sakene er prioriterte oppgaver, men vi ønsker å føre en ansvarlig økonomisk politikk. Å bruke så mange penger, kan øke faren for en høyere rente. Da er det bedre å bruke litt ekstra tid på å oppnå de ambisiøse målene fra Soria Moria, sier Lode.

Han er personlig skeptisk til å lovfeste en deling av permisjonen, men deler målsettingen om at far skal få mer tid alene med barna.

– Jeg ble selv far for første gang i de-sember i fjor og tok ut to uker i forbindelse med fødselen. Det ga mersmak, sier Lode, som selv planlegger 20 ukers pappaperm.

– Jeg tror mange fedre vil oppleve det samme som meg dersom vi lovfester to ukers permisjon til far i forbindelse med fødsel. Da vil vi få gode resultater uten å træ ordninger nedover hodene på folk, sier han.

– Må være offensiv

I motsetning til forgjengeren Manuela Ramin-Osmundsen har barne- og likestillingsminister Anniken Huitfeldt gått høyt på banen og sagt at pappaløftene fra Soria Moria skal innfris. SV mener hun er nødt til å vise tenner under regjeringens budsjettkonferanse på Thorbjørnrud til uka. Høstens statsbudsjett er det siste i denne perioden.

– Anniken Huitfeldt er den tredje ministeren i Barne- og likestillingsdeparte-mentet på kort tid. Hun må sørge for at det skjer noe på dette feltet, sier SVs familiepolitiske talskvinne May Hansen til NTB.

Hun støtter sine rødgrønne stortingskolleger som ifølge VG tirsdag sa retten til selvstendig opptjening bør gå foran økt pappakvote dersom regjeringen blir nødt til å prioritere.

– Det er absolutt viktigst at far får egne rettigheter, sier Hansen.

I dag er fars permisjon blant annet avhengig av mors arbeidsinntekt, og Arbeiderpartiets Gunn Karin Gjul peker på at urettferdigheten fedre imellom vil bli større dersom pappakvoten økes. Senterpartiets Trond Lode er mer pragmatisk:

– Hvis jeg må velge, vil jeg prioritere å utvide pappakvoten. Det koster mindre og blir dermed enklere å oppnå, sier han til NTB.

SCANPIX