Andresen døde i sitt hjem torsdag, melder Ferd-konsernet på sin hjemmeside.

Andresen var fjerde generasjon av slekten som eide tobakksfabrikken. I 1957 tok han initiativet til å etablere emballasjeprodusenten Elopak, og i 1978 kjøpte han opp skiutstyrsprodusenten Swix.

Andresen startet også TiTech, som i dag utgjør en vesentlig del av Tomra. Han var også en pioner innen fiskeoppdrett.

Andresen-familien kjøpte J.L. Tiedemanns Tobaksfabrik i 1949 og selskapet var i familiens eie fram til 1998 da det ble fusjonert med Skandinavisk Tobakskompagni.

Familien har siden bygd opp industri— og finanskonsernet Ferd, som i dag eies av Johan H. Andresen jr.