Forskningsleder Karl Erik Lund ved Statens institutt for rusmiddelforskning (Sirus) anklager myndighetene for unyansert informasjon om snus og sigaretter.

– Snus kan redde mange liv. Vi trenger en debatt om snus som hjelpemiddel for røykere som ellers ikke klarer å slutte. Dette er dessverre tabu i norsk helsepolitikk, sier Lund til VG.

Han presiserer at han ikke er snusforkjemper, og at det beste tross alt er å slutte helt med nikotin. Men: – Mer enn halvparten av befolkningen tror snus er like farlig som røyk. Det er helt feil, sier Lund – som tror at denne misoppfatningen kommer av at myndighetene informerer for lite nyansert om snus og sigaretter.

Avdelingsdirektør Kai Huseby i Sosial— og helsedirektoratet avviser forslaget og sier at staten ikke kan anbefale et middel som kan være farlig.

GIDSKE STARK (ARKIV)