Tobakksvarer og røykeutstyr skal under disk. Mandag vedtar Odelstinget forbud mot synlig oppstilling av tobakksvarer og røykeutstyr i utsalgsstedene.

Det blir imidlertid unntak for spesialforretninger som ikke fører andre varer enn tobakk og røykeutstyr. Hva som er spesialforretninger, vil bli tolket strengt.

Stemmer imot

I Odelstinget mandag vil Fremskrittspartiet, Høyre og Venstre stemme mot. Mindretallet mener det ikke er godtgjort at forbud mot synlig oppstilling vil være effektivt for å redusere røyking.

Det er ikke klart når forbudet skal tre i kraft. I forslaget heter det at loven gjelder fra den tid Kongen bestemmer. Men de ulike bestemmelsene kan settes i kraft til ulik tid.

Store omkostninger

Motstanderne viser blant annet til at et forbud vil betyr store omkostninger og utgifter for handels-næringen.

— Det er ikke rimelig å påføre næringslivet slike ulemper så lenge det er uklart om tiltaket gir helsemessige gevinster, heter det mindretallets merknad i innstillingen fra Stortingets helse- og omsorgskomité.

Fremskrittspartiet foreslår også en annen endring i tobakksskadeloven slik at det kan åpnes for bruk av ubetjente røykerom som ikke er til sjenanse for andre enn dem som frivillig benytter seg av slike rom.

Enklere å slutte

Flertallet, som støtter regjeringens forslag, viser til at tobakk ute av syne kan være med på å gjøre det enklere for dem som forsøker å slutte, eller har sluttet med tobakk.

De mener også at Norge med denne lovendringen følger internasjonale trender for oppmerksomhet rundt bruk av tobakk og de negative konsekvensene dette har for helsen til folk.

— Forslaget er ikke til hinder for at voksne folk som ønsker å kjøpe tobakksvarer. De fleste røykere vet hvilke produkter de vil ha og trenger ingen visuell påminnelse om dette, skriver flertallet i innstillingen.

Hva synes du om at tobakken skal vekk fra butikkhyllene? Kommentér her!

Eirik Brekke