Det er konklusjonen i en doktoravhandling som førsteamanuensis Anne Greve ved Høyskolen i Oslo tar Ph. d-graden på i disse dager.

– Jeg har arbeidet som førskolelærer i 17 år, og jeg har sett med egne øyne at små barn kan bli venner. Samtidig hadde jeg på begynnelsen av 1980-tallet lest mye fagteori om at så små barn ikke utviklet nære vennskap, sier Anne Greve til NTB.

Da hun begynte å studere vennskapsrelasjonene nærmere, ble hun overrasket over for mangfoldig og komplekse følelser toåringene hadde overfor hverandre.

Hun fant at vennskap var veldig likt det andre aldersgrupper følte. Gleden over å være sammen, følelsen av intimitet og et felles liv er den samme hos de små barna. De kan av og til også føle seg sviktet av vennen og oppleve vanskelige følelser som finnes i ethvert vennskap.

– Da kan barnet vise sorg ved å begynne å gråte, og de voksne skjønner kanskje ikke alltid at det kan skyldes at vennen ikke vil ha noe med barnet å gjøre, og ikke at barnet absolutt ikke vil sitte på den og den stolen, sier Greve.

Husker venner

Hun mener de små barna også husker vennene sine etter at de eventuelt har byttet barnehage.

– Det har jo hett at det ikke er så farlig at små barn skifter barnehage, siden de ikke har noen dype vennskapsforhold. Men de husker vennskap, og ingen erstatter den gamle vennen, sier Greve.

Hun vil ikke krisemaksimere og si at barn ikke bør bytte barnehage, men foreldre bør ta på alvor og skjønne at også det lille barnet kan savne noen. En god idé er å snakke med barnet om vennen(e) fra den gamle barnehagen og gjerne ha noen bilder av dem.

– Vi voksne må hjelpe til når barnet savner en venn. Kanskje kan man besøke eller ringe eller se på bilder av vennen, sier hun.

Venner viktig

Doktoranden mener at vennskap er like viktig for småbarn som for voksne. Ikke alle har like lett for å få venner. Og de voksne i barnehagen bør legge til rette for to og to-situasjoner for dem som ikke har så lett for å få venner.

Greve tror også det er veldig vanskelig for folk utenfra å vurdere verdien av ulike vennskap.

– Jeg husker to treåringer som planla å reise til Paris sammen for å kjøpe godteri. Man kan kanskje tenke at det var et sofistikert vennskap. Men det samme barnet kan ha en annen relasjon med en annen venn der innholdet var å fjase og løpe fram og tilbake, kanskje mer uten innhold. Men ingen utenfra kan bedømme hvilket vennskap som er mest verdifullt for akkurat dette barnet, påpeker Greve.

Datainnsamlingen til arbeidet har foregått med videoobservasjoner i en barnehage over ti måneder Det er tidligere forsket lite på at også små barn kan ha venner, og at deres vennskap kommer til uttrykk på ulike måter.

Anne Greve planlegger et nytt forskningsprosjekt om småbarnvennskap – denne gangen med ettåringer.

BESTEVENNER: Også småbarn helt ned i to-årsalderen kan være venner, ifølge forsker Anne Greve. ARKIVFOTO: SILJE KATRINE ROBINSON