Det viser den landsomfattende kostholdsundersøkelsen «Småbarnkost» som ble offentliggjort i går.

Det var i 1998-99 at den første nasjonale kostholdsundersøkelsen blant sped— og småbarn i Norge ble gjennomført. Denne undersøkelsen omfattet «Spedkost» hvor en gruppe barn ble undersøkt ved 6- og 12-månedersalder, og «Småbarnkost» hvor en annen gruppe barn ble undersøkt ved 2-årsalder. «Spedkost»-resultatene er offentliggjort tidligere, og i går kom altså rapporten om hvordan landets toåringer har det når det gjelder kosthold.

Mye bra

Og skal vi tro rapporten er det mye bra ved kostholdet til småbarna her i landet. Mange har et variert kosthold med brød- og kornvarer, frukt og grønnsaker, kjøtt, fisk og melk, og inntaket av de fleste vitaminer og mineraler er i tråd med de kostholdsanbefalinger som er gitt.

Imidlertid viser det seg at barna har mer sukker og fett i kosten enn anbefalt. Rapporten konkluderer med at det vil være mye å hente dersom småbarna drikker mindre saft og andre søte drikker, spiser mer frukt og grønnsaker, og velger magre melketyper framfor helmelk.

Melk

Undersøkelsen viser at en del av barna hadde fått morsmelk i andre leveår. Hele 31 prosent ble ammet ved 13-månedersalder, mens tallet var nede i fire prosent når barnet passerte 24 måneder.

Gjennomsnittsinntaket av kumelk er på i overkant av 3 dl pr dag, og det blir brukt like mye helmelk som lettmelk, mens skummet melk i liten grad blir brukt. Halvparten av de barna som var med i undersøkelsen fikk helmelk som drikke.

De fleste av barna (89 prosent) fikk yoghurt, i hovedsak fruktyoghurt.

Fett og sukker

Barna fikk mer fett, mettede fettsyrer og tilsatt sukker enn anbefalt. De viktigste kildene til fett og mettede fettsyrer er smør/margarin, kumelk og kjøttprodukter. Hovedkildene til tilsatt sukker er søte drikker, yoghurt, syltetøy og sjokolade/søtsaker.

Undersøkelsen er gjennomført ved hjelp av et spørreskjema til barnas foresatte. Utvalget var på 3000 barn og 1720 barn ble inkludert i analysen. Deltakelsesprosenten var på 57 prosent og utvalget vurderes som landsrepresentativt.