Det ene vitnet mente hun hadde hørt hundene en gang i løpet av ett år før drapene.

Viktig Vitneprovene er likevel meget viktige fordi to av aktoratets vitner tidligere har hevdet at hundene bjeffet til stadighet og at det var påfallende stille i hundegården drapsnatten.

Mens herredsretten tidligere har ført en kamp mot klokken for å holde timeplanen, måtte retten tirsdag formiddag ta sine andre ufrivillige pause.

Vitneprovene gikk så raskt at retten måtte vente på nye vitner. NTB