Den ene, en 22 år gammel mann, ble fengslet i fire uker, mens den andre, en 44 år gammel mann, ble fengslet i to uker.

Retten begrunnet fengslingene med at det er gjentakelses— og bevisforspillelsesfare.

Begge mennene er fengslet med full isolasjon.