Den første ulven ble felt om lag klokka 11.15. Hanndyret ble skutt med hagle fra jegernes he-likopter nord i flokkens territo-rium i Rendalen kommune, ikke langt fra grensen til Alvdal.

Omlag klokka 14 måtte et nytt dyr bøte med livet. Også dette dyret ble skutt fra helikopter, denne gangen helt sør i Atnda-len.

Dermed har ulvejegerne til sammen skutt seks ulv. Begge ulvene som ble skutt lørdag var hanndyr.

— Det var lørdag ettermiddag godt vær i området. God sikt og et lag nysnø på 10-15 centimeter skapte optimale forhold for jak-ten, sier Jostein Sandvik i Na-turoppsynet til NTB. Han for-teller at det lørdag oppholdt seg aksjonister i terrenget, men at jaktmotstanderne ikke skapte problemer for jegerne.

Sandvik uttalte til NRK tidli-gere lørdag at ulvejakta hadde gått tregere enn forventet på grunn av aksjonene.

NTB