Påtalemyndigheten hadde begjært fire ukers varetekt. Rettsmøtet i Nord-Troms forhørsrett gikk for lukkede dører.NTB