• To tredeler av Nordsjøen bør stenges for alt fiske for å få bestandene opp på et akseptabelt nivå igjen.

et sier forskningsleder Reidar Toresen ved Havforskningsinstituttet til NTB etter at EUs fiskeriministere nå er blitt enige om en kompromiss om fordelingen av neste års kvoter. Enigheten vil ikke bidra til å forbedre en begredelig situasjon for flere fiskeslag i dette havområdet, ifølge Toresen.

Aksepterer ikke

Fiskeriministrene er ikke villige til å akseptere et nullfiske i Nordsjøen, og EU-kommisjonen ble også tvunget til å godta at reduksjonen av kvotene ble mindre enn de selv hadde foreslått. Det er særlig Frankrike og Spania som har presset på for å få maksimale kvoter ut av havområder som er overfisket.

Tidligere i desember ble Norge og EU enig om en bilateral avtale for Nordsjøen der uttaket av torsk ble redusert fra 27.300 tonn til 23.000 tonn, den laveste torskekvoten i Nordsjøen noen gang. Enigheten blant EUs fiskeriministere innebærer et kutt i torskekvotene i Nordsjøen og farvannene vest for Skottland med 15 prosent. Dermed kan det være mulig for EU å holde seg innenfor rammene av den avtalte totalkvoten.

Lite imponert

Forskerne er lite imponert over EUs evne til å holde orden i sitt eget matfat. Forskningsleder Reidar Toresen ved Havforskningsinstituttet sier i en kommentar til NTB at det må atskillig hardere lut til enn dette for å få truede bestander opp på et akseptabelt nivå igjen. Han mener at en totalstengning av to tredeler av Nordsjøen i fem år med hovedvekt på gyte— og oppvekstområdene for torsk kan være et alternativ til total stans i alt torskefiske i havområdet, slik ICES (Det internasjonale rådet for havforskning) har anbefalt i flere år.

Han mener at et slikt totalforbud av fisket i deler av havområdet vil være enkelt å overvåke.

– Ingen effekt

Toresen viser til at tiltak EU har pålagt seg selv i Nordsjøen ikke har hatt noen effekt. Bunnprøver Havforskningsinstituttet har gjennomfør i Nordsjøen viser at havområdet er i en begredelig situasjon, sier han.

– EU har et stykke vei å gå, og det holder ikke bare med fagre ord. Nordsjøen har et stort potensial, og EU-landene hadde fått tilbake for innsatsen dersom de hadde vært villige til å sette inn harde tiltak over en fem-ti-års periode. Men det virker ikke som om EU-landene ser lyset i enden av tunnelen. De ser ikke mulighetene som ligger der på sikt, sier Toresen.