Det var skolevenner som i går la ned blomster og tente lys på trappen til huset der de fire ble funnet døde på badet i andre etasje.

Også i Varden kirke var det tent lys for de drepte. Sogneprest Helge Hansen åpnet i går kveld kirken for de som måtte trenge et sted å samles etter sjokket som rammet nærmiljøet. Kirken er også åpen i dag, men da bt.no var innom i formiddag, var det folketomt.

Kirken ligger noen få hundre meter fra huset der de fire ble funnet.

Politiet friga i dag navnene på de døde.

Hilde Johansen jobbet i Sandnes sparebank, mens ektemannen Atle Thomas Johansen var ansatt i oljeselskapet BP. Ekteparet har tidligere bodd i Storbritannia, men flyttet til Stavanger for en del år siden.

12 år gamle Arianne har vært aktiv svømmer, og var også målvakt på fotballaget sitt.

Politiet tror faren (45) drepte sin jevnaldrende kone, sønnen (8) og datteren (12).

På de to drepte barnas skole ble medelevene i dag informert om det som har skjedd. Alle ansatte ble varslet om drapene i går, og det samme ble foreldrene på klassetrinnene der de to barna gikk.

Vanskelig å forklare

I dag samlet lærerne seg før barna kom til skolen. Deretter ble barna samlet i klassene sine for å snakke om det som er skjedd.

– Det er viktig å gi så ærlig informasjon som mulig, for å unngå ryktespredning, sier rektor Sven Bjelland til bt.no.

– Flere av elevene har hatt det som best kan beskrives som sterke sorgreaksjoner. Dette er unger som mange elever kjenner og hadde et godt forhold til. Dette kom brått og uventet på. Det er vanskelig å forstå og forklare for voksne og det er ikke enklere for barn.

– Enkelte har reagert sterkt. Og det er elever som er blitt hentet av foresatte, sier Bjelland.

– Hvordan tar barna nyheten?

– Jeg liker ikke ordet sjokk, men det blir litt sjokkpreget. Det reiser mange spørsmål. Mange barn går rundt og tenker. Det er ingen som helt forstår dette.

– Vil prege skolen lenge

– Skjønner barna det som har skjedd?

– Vi skjønner det knapt selv. Det er uhyre vanskelig å ta dette innover seg. Jeg tror verken voksne eller barn på skolen i dag klarer å se rekkevidden av det.

De to klassene som har mistet en elev vil få spesiell oppfølging.

– Vi kommer til å diskutere oppfølgingen av de to gruppene spesielt og hele skolen generelt med støtteapparatet rundt skolen. Sånn at vi klarer å holde det rette fokus på oppfølgingen til de rette tidene. Dette kommer til å prege skolen lenge.

Skolen har lagt vekt på at det skal være voksne som barna kjenner som forteller dem om det som er hendt. Lærerne på sin side får hjelp fra kommunens kriseapparat til å håndtere den vanskelige situasjonen.

Det er ikke lagt opp til noen felles minnemarkering ved skolen i dag, lærerne vil heller at barna skal kunne forholde seg til trygge og nære voksne som de har daglig omgang med på skolen.

– Slik kan vi fange opp enkeltelever som trenger ekstra hjelp, sier Bjelland.

En felles minnemarkering vil bli holdt senere, men det er foreløpig ikke satt noe tidspunkt for dette.

Obdusert i dag

De fire døde blir i dag obdusert ved Stavanger universitetssjukehus. Ifølge politiadvokat Karsten Monsen ved Rogaland politidistrikt er det fortsatt uklart om de foreløpige obduksjonsrapportene vil bli klare i dag. Før dette skjer, vil han ikke si noe om hvordan familien døde. Det er imidlertid på det rene at det ikke ble funnet våpen på åstedet.

– Vi har ikke funnet våpen i egentlig forstand, sier Monsen til bt.no.

Etter det bt.no kjenner til, jobber politiet ut fra en teori om at mannen (45) drepte sin kone og de to barna.

Monsen vil imidlertid ikke bekrefte dette, eller si noe om det er funn på åstedet som underbygger en slik teori.

– Jeg ønsker ikke å gå nærmere inn på dette nå. Det er en del jobb å gjøre før det er naturlig å trekke noen konklusjon, sier han.

Foreløpig har det ikke kommet frem informasjon som kan gi noen pekepinn om motivet for drapene. Politiet har foretatt en rundspørring i nabolaget, og har også snakket med enkelte venner av det avdøde ekteparet. Familiens pårørende er varslet om drapet, men fordi de bor i en annen del av landet, er familiemedlemmer ennå ikke formelt avhørt av Stavanger-politiet.

Det har vært en ubeskrivelig tung dag for rektor ved Madlamark skole, Sven Bjelland, etter at det ble kjent av to av elevene ved skolen var drept.
Pål Christensen
Lys og blomster lå foran døren til huset der de drepte ble funnet.
LIV SOLLI OKKENHAUG (MMS)
Varden kirke holdt åpen i formiddag.
LIV SOLLI OKKENHAUG (MMS)