Den yngste fikk fengsel i 16 måneder hvorav to måneder ble gjort ubetinget, mens et år skal sones i en barnevernsinstitusjon. Eldstemann fikk ti måneders fengsel og av dem skal fire måneder sones. Dette har Fredriksstad tingrett bestemt.

Begge har sittet i varetektsfengsel i 36 dager, skriver Fredriksstad Blad. I denne tiden har de sittet i Oslo kretsfengsel.

De to guttenes forsvarere, Harald Otterstad og Tore Ihlebæk, kommer med sterk kritikk av retten fordi den dømmer så unge mennesker til å sone i fengsel sammen med drapsmenn og personer som er dømt for grove narkotikaforbrytelser.

– Jeg synes det skal usedvanlig mye til for å begrunne at en 16-åring skal inn flere måneder og oppleve fengselsmiljøet. Min umiddelbare kommentar er at denne dommen antakelig blir anket, sier Ihlebæk til NRK.

Voldsbruken de to ble dømt for skjedde i friluftsområdet Mærrapanna ved Fredrikstad der de gikk løs på andre ungdommer med balltre. Fire personer ble sendt til legevakten etter bataljen.