Det er samferdselsminister Liv Signe Navarsete og kommunal— og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa som tar dissens på punktet om assistert befruktning i regjeringens forslag til ny ekteskapslov, får NTB bekreftet på sentralt hold i Senterpartiet.

På Stortinget stiller partiet sine representanter fritt i denne saken. Blant de elleve Senterparti-representantene er det trolig tre til fem motstandere. Én av dem er Rune Skjælaaen som er motstander av hele den nye ekteskapsloven, mens Inger Enger går imot det omstridte punktet om assistert befruktning.

Barne- og likestillingsminister Anniken Huitfeldt (Ap) legger fredag fram regjeringens forslag til ny kjønnsnøytral ekteskapslov.