Under de rutinemessige inspeksjonene av fartøyene ble det avdekket at de fisket med trål som fører til at fisk under minstemål blir fisket. I tillegg er ett av fartøyene mistenkt for å dumpe fisk på havet, opplyser Fellesoperativt Hovedkvarter i Stavanger i en pressemelding.

Fartøyene er oppbrakt til Stavanger og overlevert Rogaland politidistrikt.