– Det hadde rast ned stein i sporet rett før tunnelen. Toget sporet av og kjørte inn i tunnelveggen inne i tunnelen, sier Ellen Sandsvoll, informasjonssjef i Jernbaneverket Region Øst.

Det var 19 passasjerer på toget i tillegg til mannskapet, men ingen ble alvorlig skadd, opplyser operasjonsleder Ann Meyer i Vestfold politidistrikt til NTB.

Materielle skader

Toget var på vei fra Porsgrunn til Larvik da det sporet av like sør for Larvik.

– Jeg ringte politiet. Toget ser fælt ut nå. Det er knust foran, og ligger på siden. Halvparten av toget står fortsatt på skinnene, mens den andre halvparten ligger utenfor, forteller passasjer Nicolai Mortensen til Aftenposten.no.

– Lokføreren og konduktøren har fått lettere skader. Passasjerene er tatt hånd om og blir kjørt til Larvik for gjennomgang og krisehåndtering om det er behov for dette, forteller pressetalsmann og jurist i Vestfold politidistrikt Ole Bjørn Sakrisvold til NTB.

Utsatt område

Området rundt ulykkesstedet er ulendt på begge sider av sporet.

– Det er en bratt skråning med mye løs stein og masse på oversiden av sporet, så dette er en strekning som kan være utsatt for ras, sier Ellen Sandsvoll.

Hun forteller at Jernbaneverket undersøker og rydder strekningen hvert år, i tillegg til at de har store kontroller hvert sjette år. Men terrenget gjør det vanskelig å sikre området helt mot rasfare.

Jernbaneverkets uhellskommisjon skal nå granske ulykkesstedet. Ved alle små og store uhell prøver kommisjonen å finne ut hva som har skjedd og vurderer om noe kunne vært gjort annerledes.

Uklart skadeomfang

Det er NSB Berging AS som tar seg av arbeidet med å berge togmateriell og fjerne toget som nå står på skinnegangen. Først etter at toget er borte, blir det klart hvor store skadene er og hvor lang tid det vil ta før strekningen er reparert og togtrafikken kan gå som normalt.

– Togsettet blir fjernet så fort undersøkelsene er ferdig, men det er vanskelig å si hvor lang tid arbeidet vil ta. Det som kan komplisere arbeidet, er at noe av toget delvis står inne i tunnelen og at dette gjør det vanskelig å komme til på siden av toget, sier Sandsvoll.

Det nå er satt inn buss for tog på strekningen mellom Larvik og Porsgrunn. Arvid Bårdstu, vakthavende informasjonssjef i Jernbaneverket, tror ikke det kommer til å bli forsinkelser i trafikken.

– Bussen kjører fortere enn toget, og det er også til vanlig mange daglige bussavganger på denne strekningen, sier han til NTB.

Dag G. Nordsveen