Politiet i Kongsvinger har for første gang siktet to personer for medvirkning til organisert innsmugling av 11 utlendinger,

Politiinspektør Hugo Fjeld i Kriminalpolitisentralen (Kripos) sa på en pressekonferanse i Kongsvinger i dag at det foregår menneskesmugling i stort omfang fra utlandet til Norge. Smuglingen foregår mot betaling.

To irakere sitter fengslet for fire uker i Kongsvinger, og politiet håper å gjennomføre etterforskningen og avgjøre saken i retten før fengslingen går ut, sa konstituert politimester i Kongsvinger politidistrikt Tom Vik.

De siktede kom over grensen tirsdag i to biler med til sammen 11 passasjerer og ble stoppet i Kongsvinger. En av passasjerene oppga at han kom fra Etiopia, de andre sa de kom fra Irak. Passasjerene søkte om asyl, fikk avslag og ble deretter bortvist til Sverige.

Etterforskningen foregår ved Kongsvinger politidistrikt med bistand fra Kripos og i samarbeid med utenlandsk politi. Polititet har tatt beslag i de to personbilene.

Hittil i år har 2.200 irakere søkt om asyl i Norge. Politiinspektør Fjeld kan ikke uttale seg om hvordan denne gruppen har kommet inn i landet, men ser ikke bort fra at noen av dem har fått hjelp fra bakmenn.

NTB